Tornar enrere

Roda el món i torna al Born

Una vintena de màsters interuniversitaris internacionals Erasmus Mundus

Programes impartits per universitats de diferents països

Els Màsters Conjunts Erasmus Mundus (MCEM) són màsters internacionals impartits per un consorci integrat per universitats de diferents països. Igual que la resta de màsters oficials, són programes d'entre 1 i 2 anys de durada (60, 90 o 120 crèdits ECTS) i, com als màsters interuniversitaris, hi ha una universitat que exerceix de coordinadora.

Mobilitat internacional obligatòria

Un dels trets singulars d'aquests programes és que la mobilitat internacional dels estudiants és obligatòria, donat que els estudis s'han de cursar en almenys dos dels països que participen en el màster. Una part dels crèdits pot realitzar-se en un país associat si hi intervé una institució d'aquell país.

Requisit

Hi poden optar estudiants d'arreu del món, i els únics requisits que s'han de complir és estar en possessió d'un títol de primer cicle d'educació superior (grau o llicenciatura en el cas de l'Estat espanyol) o equivalent, reconegut per la legislació i en la pràctica, en els països que concedeixen el títol, com en els màsters oficials.

Universitats que coordinen més programes

Les universitats catalanes participen en més d'una 20 programes Erasmus Mundus de diferents àmbits de coneixement. En 6 d'aquests casos, exerceixen la coordinació del màster: 2 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 1 l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI, centre adscrit a la UPF), 1 la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 2 la Universitat de Girona (UdG).

Les que més participen

La Universitat de Barcelona (UB) i la UAB són les que més participació tenen en màsters Erasmus Mundus: 9 i 8 programes, respectivament.

En els 20 programes, la forquilla d'universitats integrants osci·la entre 3 i 10, majoritàriament de l'entorn europeu. La fórmula més habitual és la d'un consorci integrat per 4 universitats, seguida dels consorcis de 3.

Beques de la UE

Els Erasmus Mundus ofereixen beques finançades per la Unió Europea (UE) als estudiants amb millors expedients acadèmics que presentin les seves candidatures en els processos de selecció anuals. Almenys el 75% de les beques es concedeixen a candidats dels països associats.

Un ajut per finançar totes les despeses

Els ajuts per a aquest tipus de màsters cobreixen els costos de qualsevol despesa que impliqui la participació dels estudiants al màster (no només les taxes acadèmiques sinó també despeses de biblioteca, laboratori i assegurança obligatòria, entre d'altres). També hi ha una contribució a les despeses de desplaçament i d'instal·lació, i dietes mensuals durant el període complet del programa d'estudis.

L'import total pot variar en funció de la durada del curs i de la nacionalitat dels estudiants (les beques dels estudiants de fora de la UE són més elevades).