Tornar enrere

Multiplicitat d'ofertes horàries

El gruix dels màsters s'ofereixen a la franja de tarda

Entre les 16 i les 21 hores

La meitat dels prop de 600 màsters oficials que s'imparteixen a Catalunya en modalitat presencial o semipresencial concentren les classes en la franja de tarda, en una forquilla que se situa entre les 16 i les 21 hores, tot i que en molts casos no comprèn totes les hores ni tots els dies de la setmana.

Pocs programes de matí

Menys d'un 10% dels màsters es poden cursar en horari de matí, mentre que les ofertes de cap de setmana se situen per sota, tot i que freguen el 7%. Les tres modalitats, però, no sempre són incompatibles, tenint en compte que hi ha centres universitaris que ofereixen diverses possibilitats horàries per adaptar-se als interessos dels estudiants.

A temps parcial

D'altra banda, hi ha una part important d'aquests cursos que requereixen assistència a classe al matí i a la tarda, si bé també en són molts els que poden cursar-se a temps parcial. Finalment, alguns màsters es poden realitzar tant en horari de matí com de tarda.

En el cas dels màsters propis, també la franja horària de tarda és la més habitual, seguida de la de cap de setmana. Són encara més minoritaris, en canvi, els que es poden fer en horari de matí.

Possibilitats per universitats

Dos de cada quatre màsters oficials que imparteix la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona són en horari de tarda. A l'altre extrem, la Universitat de Lleida (UdL) només n'ofereix un de cada 3 en aquesta modalitat horària. En la franja de matí, l'oferta de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) és inexistent mentre que la de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPF) s'enfila fins prop del 10% del total.

L'aposta del cap de setmana

Pel que fa als màsters de cap de setmana (que concentren majoriàriament les classes els divendres a la tarda i dissabtes i en alguns casos també els diumenges), la UdL presenta una aposta important per aquesta franja horària, on s'inscriuen el 15% dels seus màsters. Uns pocs centres, com les Escoles Universitàries Gimbernat, adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ofereixen la possibilitat de cursar bona part dels seus màsters en cap de setmana.

A la privada també predomina l'opció de tarda

Entre les universitats privades, l'oferta de màsters només de tarda també és majoritària en tots els casos. La Universitat Ramon Llull (URL), que és la que compta amb un nombre més gran d'aquests cursos, n'ofereix més d'un 40% en aquest horari; un 7% en la franja matinal i un 17% en cap de setmana. Únicament l'Institut Químic de Sarrià (IQS), que forma part de la federació de centres que integren aquesta universitat, presenta el mateix nombre de màsters en horari de matí que de tarda.