Tornar enrere

Què és un màster?

Un període de formació especialitzada, d'un o dos anys de durada, que es cursa després del grau

Formació especialitzada

Els màsters són programes de formació especialitzada orientats habitualment cap a l'exercici d'una activitat professional o bé cap a la recerca. Les titulacions de màster poden ser oficials o pròpies. Per poder cursar un doctorat cal disposar d'una titulació oficial de màster. 

D'un a dos anys de durada

El màster es cursa després d'haver obtingut un títol de grau. Si la major part dels estudis de grau consten de 240 crèdits ECTS i tenen una durada teòrica de quatre anys (tot i que n'hi ha de 180 ECTS i de fins a 360), el màster té entre 60 i 120 ECTS i requereix un període d'un a dos anys per completar-lo.

Més de 500 títols oficials

Les 12 universitats públiques i privades de Catalunya ofereixen més de 600 màsters oficials en les modalitats presencial, semipresencial o online. Pel que fa a les titulacions pròpies, el nombre de propostes és fluctuant però la xifra s'aproxima la de títols oficials.