Tornar enrere

Què és un màster oficial?

Un títol reconegut per l'Estat amb el preu regulat i que dóna accés al doctorat

Titulació reconeguda per l'Estat

Els màsters oficials o universitaris, com també són anomenats, són titulacions reconegudes per l'Estat. Estan sotmesos al control dels organismes públics encarregats de vetllar per la idoneïtat del disseny dels títols i la qualitat de la docència i les instal·lacions, que els han d'avaluar periòdicament. També reben el reconeixement dels Estats membres de la UE.

Preu regulat i parcialment finançat per l'erari públic

El preu màxim dels màsters universitaris, parcialment subvencionat, el fixa anualment la comunitat autònoma. Els ciutadans de la Unió Europea (UE) i els estrangers residents a Espanya paguen el mateix que els autòctons. Els estudiants procedents de la resta del món, en canvi, han de finançar el cost íntegre del màster.

Accés al doctorat 

Els màsters oficials o universitaris, a diferència dels màsters propis, permeten accedir als estudis de doctorat.

Professorat de la mateixa universitat

A les titulacions oficials la docència és impartida pel professorat de la mateixa universitat.

Més beques i ajuts

Els estudiants que es matriculen als títols oficials poden optar a una beca de l'Estat o a un ajut de la comunitat. A més, els màsters oficials es beneficien freqüentment dels programes de beques de fundacions i companyies privades.