Tornar enrere

Què és un màster propi?

Un titulació avalada per la universitat, que fixa el seu preu lliurement

Titulacions amb l'aval de la universitat

Els màsters propis tenen l'aval de la universitat, que és l'encarregada de vetllar per la seva qualitat. En ocasions, aquest tipus de titulacions són impartides per institucions o empreses que han arribat a un acord amb la universidad que se'n fa responsable. Per poder-hi accedir i obtenir el títol cal estar en possessió d'una titulació de grau o equivalent.

Estructura i durada similar als oficials

La immensa majoria dels màsters propis tenen un mínim de 60 crèdits que compleixen amb les condicions de l'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), amb una durada teòrica d'un any, com passa amb el gruix dels oficials. 

Preu no regulat

El preu dels màsters propis no està sotmès a cap tipus de regulació, d'aquí la seva variabilitat. Els ciutadans de fora de la UE paguen el mateix que els autòctons.

Professorat aliè a la universitat

Aquestes titulacions compten, sovint, amb professorat d'altres universitats i amb professionals externs que exerceixen la seva activitat en l'àmbit del màster.