Tornar enrere

Accedir a una professió regulada

13 màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals

Màsters que donen accés a professions regulades a Catalunya

Els màsters que habiliten per a l'exercici de professions regulades o màsters habilitants són aquells que s'han de cursar obligatòriament per poder exercir determinades activitats professionals.

55 títols habilitants

Al sistema universitari català s'imparteixen 13 màsters diferents que habiliten per a l'exercici de professions regulades. El nombe s'eleva fins a 55 si es comptabiltzen les universitats que els oferten.

Les titulacions implicades

La majoria de màsters habilitants pertanyen a l'àmbit de l'Enginyeria i l'Arquitectura, però els que s'oferten de forma més recurrent són:

 • Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (per poder exercir la docència en qualsevol d'aquestes etapes)
 • Advocacia i Procura (per poder treballar com a advocat/advocada o procurador/procuradora dels tribunals)
 • Psicologia General Sanitària (com a professional en centres sanitaris assistencials)

Formació del Professorat i Advocacia, els més ofertats

Les 12 universitats catalanes ofereixen especialitats del màster de Formació del Professorat de Secundària i 10 programen el màster d'Advocacia i Procura. El de Psicologia General Sanitària l'imparteixen 9.

Àmbit de l'Enginyeria i l'Arquitectura

Dins de l'àmbit de l'Enginyeria i l'Arquitectura hi ha 9 màsters habilitants:

 • Arquitectura (per treballar com a arquitecte/a)
 • Enginyeria Aeronàutica (enginyer/a aeronàutic/a)
 • Enginyeria Agronòmica (enginyer/a agrònom/a)
 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports (enginyer/a de camins, canals i ports)
 • Enginyeria de Forests (enginyer/a forestal)
 • Enginyeria Industrial (enginyer/a industrial)
 • Enginyeria de Mines (enginyer/a de mines)
 • Enginyeria Naval i Oceànica (enginyer/a naval i oceànic)
 • Enginyeria de Telecomunicació (enginyer/a de telecomunicació)

La distribució de l'oferta

4 d'aquests 9 màsters els imparteix únicament la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que també ofereix en solitari estudis de grau que els precedeixen.

El d'Enginyeria Industrial, que és el que ofereix un major nombre de places, es pot cursar a la UPC i a quatre universitats més: Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Universitat de Lleida (UdL), Universitat de Girona (UdG) i Institut Químic de Sarrià (IQS) de la Universitat Ramon Llull (URL).

El màster d'Enginyeria de Telecomunicació es pot seguir tant a la UPC com a La Salle (Ramon Llull) i la UOC.

La UdL programa el màster d'Enginyeria de Forests i coordina el d'Enginyeria Agronòmica, en el qual també participen UPC, UdG i URV.

El màster d'Arquitectura espot cursar a la UPC, però també a la UdG i a La Salle (URL).

Màsters no habilitants amb atribucions

Una consideració a banda mereixen els màsters d'Enginyeria Informàtica i Enginyeria Química que, tot i no ser habilitants en sentit estricte, es consideren assimilables en la mesura que compten també amb atribucions professionals:

 • Enginyeria Informàtica (enginyer/a informàtic/a)
 • Enginyeria Química (enginyer/a químic/a)

Marina Mercant

Finalment, hi ha un últim grup de màsters que no tenen la denominació d'habilitants que donen accés als títols professionals de la marina mercant:

 • Gestió i operació d'instal·lacions energètiques marítimes (cap de màquines de la marina mercant)
 • Nàutica i gestió del transport marítim (capità/ana de la marina mercant)