Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies

Tornar enrere

Màsters en Enginyeria

Els títols oficials que habiliten per exercir professionalment són més freqüents que en d'altres àmbits

El gruix dels més de 160 màsters d'aquest àmbit pertanyen al camp de l’enginyeria industrial.

La particularitat dels títols oficials (més d'un centenar) és que n'hi ha molts que habiliten per a l’exercici de les anomenades professions regulades. És a dir, que és obligatori cursar-los per poder treballar com a enginyer o enginyera industrial; de telecomunicació; aeronàutic; de camins, canals i ports; de mines; o d’enginyer naval.

Bioenginyeria

L'oferta oficial gira al voltant de dues grans temàtiques: l'enginyeria biomèdica i la bioinformàtica. L’oferta formativa es concentra a Barcelona, tot i que alguns estudis es poden cursar en modalitat online o semipresencial.

Enginyeria aeronàutica

Els estudis en enginyeria aeronàutica s'adapten a diferents especialitats: aeroports, vehicles aeroespacials, propulsió o drons. Alguns d’aquests màsters es cursen íntegrament en anglès.

Enginyeria agrària

La majoria s’imparteixen a la Universitat de Lleida (UdL) i estan enfocats a exercir-ne la professió i també a la recerca. En destaca el d’Enginyeria Agronòmica (UdL), que habilita per poder treballar d’enginyer agrònom.

Enginyeria ambiental

Els màsters d'aquest subàmbit s'ocupen de temàtiques com l'aqüicultura, l'enginyeria dels recursos naturals o l'enginyeria de l’aigua. N'hi ha que es poden cursar online.

Enginyeria civil

De la dotzena de màsters oficials d’Enginyeria civil que es poden cursar a Catalunya, n'hi ha dos, els de les enginyeries de Mines i de Camins, Canals i Ports, que habiliten per a l'exercici professional.

Enginyeria forestal

Els estudis d'aquesta àrea se centren fonamentalment en la gestió dels recursos forestals, tot i que hi ha especialitzacions com incendis forestals o recursos naturals mediterranis. La majoria d’aquests màsters tenen una durada de més d’un any acadèmic.

Enginyeria industrial

Amb més d’una trentena de màsters oficials, aquest és el subàmbit amb un major nombre d'estudis. A banda del títol habilitant per exercir d’enginyer industrial, hi ha una àmplia oferta de màsters especialitzats que toquen disciplines tant diferents com l’enginyeria nuclear, la tèxtil, la paperera o les tecnologies del vehicle elèctric.

Enginyeria informàtica

Una vintena de màsters oficials s’imparteixen íntegrament en anglès. Les titulacions se centren en camps tan diversos com la intel·ligència artificial, la innovació i recerca informàtica o la bioinformàtica.

Enginyeria marina i naval

Els tres màsters oficials d’Enginyeria marina i naval són títols que habiliten per exercir d’enginyer naval i oceànic, capità o cap de màquines de la marina mercant. Tots s’imparteixen a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).