Tornar enrere

Màsters en Agricultura i Veterinària

El gruix de l'oferta en enginyeria agrària s'imparteix a la Universitat de Lleida (UdL)

Sota el paraigües d'aquest àmbit conviuen més d'una quinzena de títols oficials i una desena de propis agrupats en tres subàmbits: Enginyeria Agrària, Qualitat i Seguretat Alimentària, i Veterinària.

Enginyeria Agrària

La majoria de màsters oficials d’Enginyeria Agrària s’imparteixen a la Universitat de Lleida (UdL). El d'Enginyeria Agronòmica és un títol imprescindible per poder exercir com a enginyer agrònom.

Qualitat i Seguretat Alimentària

La major part de l'oferta de l'àmbit d'Agricultura i Veterinària pertany a aquest subàmbit. Els estudis es focalitzen en diverses especialitats relacionades amb la innovació i la seguretat alimentària, la sanitat i la producció porcina, les begudes fermentades o la innovació d’aliments. Gairebé tots es poden cursar en un any.

Veterinària

Els màsters oficials de Veterinària tenen una càrrega important d’anglès. Els plans d’estudi inclouen sovint assignatures en anglès i dues de les 10 titulacions es cursen íntegrament en aquesta llengua. Part de l’oferta d'aquest subàmbit està integrada per estudis interuniversitaris, o sigui per màsters que s'imparteixen entre dues o més universitats.