Tornar enrere

Màsters en Economia

L'anglès té un paper rellevant entre les titulacions oficials

L'oferta de més de mig centenar de titulacions oficials i pròpies es presenta vinculada a tres subàmbits: Banca; Compatibilitat i finances, i un tercer de genèric, Economia. L'anglès és força habitual entre els màsters oficials.

Banca

El 50% dels màsters oficials es cursen íntegrament en anglès. El gruix de l'oferta es concentra a l'àrea de Barcelona.

Compatibilitat i finances

De la quarentena de graus d'aquesta categoria, la meitat són oficials. Una quarta part de les titulacions oficials disposa d'un segell de qualitat. I un de cada tres s'imparteix íntegrament en castellà.

Economia

L’anglès és la llengua predominant d'impartició entre els màsters oficials d'aquest apartat, que disposa de segells de qualitat i oferta online.