Tornar enrere

Màsters en Formació del professorat

Una desena de màsters permeten exercir la docència a l'ESO i el Batxillerat

El màster en Formació del professorat d’ESO, Batxillerat, FP i ensenyament d’idiomes (una titulació obligatòria per poder exercir com a professor de secundària) domina l'àmbit, amb una desena de títols. El ventall de propostes s'amplia en el camp de l’ensenyament de les llengües.

Formació del professorat de Secundària

9 universitats ofereixen les diferents especialitats del màster habilitant, que es corresponen amb les assignatures que els titulats podran impartir com a docents. Per al curs 2018-2019 hi havia oferta de places en aquestes especialitats:

 • Anglès
 • Biologia i Geologia
 • Dibuix
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Física i Química
 • Francès
 • Geografia i Història
 • Llatí i Grec i Cultura Clàssica
 • Llengua i Literatura Catalana
 • Llengua i Literatura Castellana
 • Llengües Estrangeres
 • Matemàtiques
 • Orientació Educativa
 • Tecnologia
 • Tecnologies Industrials (FP)
 • Formació i Orientació Laboral (FP)
 • Salut (FP)

La durada teòrica del màster, de 60 ECTS, és d'un any. La Pompeu Fabra (UPF) pograma amb la UOC una versió que inclou especialitats que es poden cursar en modalitat online.

Ensenyament de llengües

A banda dels títols habilitants, aquest subàmbit inclou màsters per formar, per exemple, docents especialitzats en l'ensenyament del català com a primera o segona llengua o de l'espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals.