Tornar enrere

Màsters en Comunicació i Màrqueting

L'aprofundiment en les especialitats del periodisme tradicional conviu amb la formació en les tècniques de promoció i venda online de serveis i productes

Més d'un centenar de màsters s'insereixen en aquesta macrocategoria, on conviuen els programes formatius que s'interessen per qüestions com el màrqueting digital, els diferents vessants del periodisme o les especialitats del món de la publicitat i les relacions públiques.

Audiovisuals

El subàmbit inclou una desena de màsters.

Comunicació

Aquest és l'apartat que ofereix un major nombre de propostes, una quarentena. L'anglès hi és força present. Els interessats en la comunicació política, cultural, científica, esportiva o corporativa hi trobaran propostes.

Màrqueting digital

El subàmbit compta amb una tretena de màsters, la meitat oficials, que es poden cursar en un any acadèmic.

Màrqueting i gestió comercial

Aquest camp inclou àrees tradicionals, com la de direcció comercial i vendes, la de màrqueting o la d'investigació de mercats, però també s'obre a noves propostes vinculades als móns de l'esport o del vi.

Periodisme

Els màsters en Periodisme es divideixen en dues grans temàtiques: els enfocats al reporterisme i l’exercici de la professió, i els centrats en les noves tecnologies. La gran majoria es poden cursar en un any i a l'àrea de Barcelona. Uns pocs estudis s'imparteixen en modalitat online.

Publicitat i Relacions Públiques

Les titulacions d’aquest àmbit s'orienten cap a la creativitat publicitària, la planificació i l'estratègia en el terreny de les relacions públiques i el protocol. Una part de l’oferta es pot cursar virtualment.