Tornar enrere

Universitat Oberta de Catalunya

Barcelona (seu central)

Un centre públic amb gestió privada

Creada el 1995, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix estudis online de grau, màster i formació contínua, la gran majoria dels quals es poden cursar tant en català com en castellà. El curs 2017-2018 comptava amb uns 54.000 estudiants. Un terç dels matriculats residien fora de Catalunya.

Es tracta d'un centre públic que la Generalitat gestiona a través d'un patronat integrat per representants dels sectors públic i privat. Compta amb un pressupost que es nodreix principalment de l'import de les matrícules (els preus es regulen anualment per decret) i, subsidiàriament, de recursos públics (una quarta part).

Més de 40 màsters oficials

El gruix de l'oferta de 44 màsters oficials de la UOC es concentra en les àrees d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (un total d'11, tot i que 4 són interuniversitaris); Economia i Empresa (10 programes); Psicologia i Ciències de l'Educació (10, dels quals 4 interuniversitaris); Ciències de la Salut (6, un dels quals interuniversitari), i Dret i Ciència Política (6, un d'interuniversitari).

El major nombre de matriculats es registra a les àrees de Psicologia i Ciències de l'Educació (3.800); Dret i Ciència Política (2050), i Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (2000), d'acord amb les dades del curs 2016-2017, quan els matriculats a màsters oficials eren uns 12.000.

Tres centres de recerca especialitzada

La universitat compta amb tres centres de recerca especialitzats en l'estudi d'internet i dels efectes de la interacció de les tecnologies digitals amb l'activitat humana (IN3); la innovació en l'aprenentatge en línia (eLearn Center), i l'ús de les tecnologies digitals en benefici de la salut (eHealth Center).