Tornar enrere

Màsters en Educació

La UB programa més d'una tercera part de l'oferta

De la seixantena de màsters oficials i propis que es poden cursar, més d'una tercera part formen part de la programació de la Universitat de Barcelona (UB). Pel que fa a les llengües d'impartició, en aquest àmbit hi ha més presència del castellà que no pas de l'anglès. Una quarta part dels màsters s'ofereixen en modalitat online. Els màsters de Formació del Professorat s'han inclòs en un altre apartat. 

Atenció a la diversitat

Dos dels programes d'aquest subàmbit, el de la Universitat de Girona (UdG) i el de Blanquerna (URL), són reconeguts pel Departament d'Ensenyament com a mèrit en l'accés a les places de Pedagogia terapèutica de la borsa de treball d'interins per als graduats en Educació Infantil i Educació Primària. 

Educació social

La meitat de la quinzena de màsters d'aquest subàmbit s'imparteixen a la UB.

Gestió educativa

Orientats cap a la direcció de centres educatius, tres de la desena de màsters d'aquest apartat es concentren en la formació en innovació i lideratge. La major part de l'oferta és en castellà.

Pedagogia

Entre la vintena de títols d'aquest subàmbit, sobresurt el de Psicopedagogia, una titulació equivalent a la de l'especialitat d'Orientació educativa del màster de formació del professorat que habilita per exercir la docència a l'ESO, Batxillerat i FP.

Recerca educativa

Com succeeix en altres categories d'aquest àmbit, més del 50% de les propostes formen part de la programació de la UB.

Tecnologia de l’educació

Els tres màsters centrats en aquesta temàtica s'imparteixen en modalitat online.